กองทัพภาคที่ 4 พร้อมสนับสนุนอาคารสถานที่ กำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมฉีดวัคซีนให้ประชาชน


วันนี้(22 เม.ย.64) นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 นำจิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่ 4 จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขนย้ายเตียงนอนทหารจำนวน 30 เตียง และทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมจัดสถานที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ร่วมใจอุ่นไอรัก ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีที่โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้
สำหรับอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ร่วมใจอุ่นไอรัก ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงพร้อมอาคารประกอบต่าง ๆ และสาธารณูปโภค เพื่อรองรับผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งในเบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 50 เตียง แต่ในเบื้องต้นเตรียมไว้ 30 เตียง นอกจากนี้ยังเตรียมสถานที่ของศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ร่วมใจอุ่นไอรัก อำเภอขนอม เป็นโรงพยาบาลสนามอีกหนึ่งแห่งด้วย

พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 พร้อมสนับสนุนกำลัง เครื่องมือทางการแพทย์ เตียง ฟูก ยานพาหนะในการขนย้ายผู้ป่วยถ้าเกินขีดความสามารถของจังหวัด รวมทั้งใช้สถานที่ของกองทัพในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และบุคลากรทางการแพทย์ของทหารในการปฏิบัติในโรงพยาบาลสนามและการช่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ทันตามเวลาที่กำหนด โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้มีการปรับแผนประจำวันตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัด เพื่อเตรียมสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่จังหวัดร้องขอพร้อมสนับสนุนทันที โดยเฉพาะเตียงสนามที่ใช้สำหรับให้ทหารนอน หากมีการแพร่ระบาดถึงจุดจุดหนึ่งทำให้เตียงที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทางกองทัพก็พร้อมที่จะเอาเตียงทหารมาให้พี่น้องประชาชนใช้ในโรงพยาบาลสนาม แล้วให้ทหารนอนพื้น

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้(22 เม.ย.64) จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 17 ราย ทำให้มียอดสะสมผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 116 ราย ในส่วนของศูนย์ร่วมใจอุ่นไอรัก หรือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับเป็นที่อพยพพักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัย จึงได้มีการใช้ศูนย์ร่วมใจอุ่นไอรักเป็นการโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจจะเพิ่มขึ้น ในเบื้องต้นจัดเตรียมไว้ 30 เตียง แต่สามารถเพิ่มได้ถึง 50 เตียง อย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ขอให้มีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยเพราะโรคนี้จะอยู่กับเราไปอีกนาน นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังใช้ศูนย์ร่วมใจอุ่นไอรัก อำเภอขนอม เป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งด้วย

นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ฝ่ายการพัสดุ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งประสานในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้โรงพยาบาลมหาราช ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้ และได้ไปใช้โรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลพระพรหมก่อน ส่วนโรงพยาบาลสนามศูนย์ร่วมใจอุ่นไอรัก เป็นการเตรียมการไว้กรณีที่ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลพระพรหม จึงจะมีการให้ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 17 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2564 จำนวน 116 ราย รักษาหาย 1 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต../////////