จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 22 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 22 ราย
ยอดผู้ป่วยสะสม 215 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 209 ราย
รักษาหายแล้ว 6 ราย
*ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0