นายก อบจ.นครศรีธรรมราช สร้างกุศลครั้งใหญ่ให้แก่วงการแพทย์เมืองนคร มอบเครื่องตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มูลค่า 3,200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสู้โควิด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช สร้างกุศลครั้งใหญ่ให้แก่วงการแพทย์เมืองนคร มอบเครื่องตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มูลค่า 3,200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสู้โควิด

เมื่อ25พค.2564 นางกนกพร เดชเดโช นายกอบจ. นครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.นครศรีธรรมราช และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช ผู้ประสานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าพบนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเครื่องตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มูลค่า 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซี่งเป็นโรงพยาบาลของคนคอนเพื่อคนคอน ได้ใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระลอกสาม โดยคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบด้วยความปลื้มปิติยินดีและพร้อมเพรียง ณ ห้องแจ่มไพบูลย์ ตึกอายุรกรรม ชั้น ๓ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้น นายก กนกพร เดชเดโช พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตรวจติดตามการดำเนินงานปรับหน้าดินกว่า 7 ไร่เพื่อเป็นสถานที่จอดรถให้แก่ประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาล ที่ก่อนหน้าได้มอบหมายสั่งการให้กองข่าง อบจ.นครศรีธรรมราช นำรถแบคโฮเข้าทำการเกรดหน้าดินและโรยหินคลุก พบว่ามีความคืบหน้ามาก คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันใกล้นี้ รองรับการจอดรถได้มากถึง 400 คัน/วัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0