รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ปล่อยแถวขบวน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ปล่อยแถวขบวน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการ กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ ( 26 พ.ค.64) เวลา 0830 ณ หน้าสนามร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวขบวน กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และศูนย์จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 41 ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 , ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑปทหารบกที่ 41 หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 41, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, กองพันทาหารสื่อสารที่ 24 กองทัพภาคที่ 4 ,ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร , กองพันสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธีฯ โดยมี พันโทสุเอช หมุดเส็ม รักษาราชการหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระลอกใหม่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ได้รับการติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และกระทบต่อเศรษฐกิจ และทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 41 ในฐานะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินการจัดโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า – 19 และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอหัวไทร ที่ได้รับผลกระทบราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยเข้าให้การช่วยเหลือในการรับซื้อ ผลผลิต ฟักทอง ของเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในขั้นต้น เพื่อนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชน และรถครัวสนามประกอบอาหารกล่อง ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบ และแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม แอลกอฮอร์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย และ ผลผลิตทางการเกษตร (ฟักทอง) เพื่อแจกจ่ายให้กับครัวครัวที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 100 ครัวเรือน
พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบแนวทางให้กับกำลังพล ในการออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน และปล่อยแถวขบวน กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อเข้าพื้นที่ อำเภอหัวไทร และ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้นเวลา 0930 พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตี๋รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 41 ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาอาชีพ บ้านบามใหญ่ หมู่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะเข้าไปซื้อฟักทองของเกษตรกร โดยมี นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอหัวไทร , เกษตรอำเภอหัวไทร , หัวหน้าส่วนราชการ นาย เฉลียว ชูแก้ว กำนัน ตำบลชะลิก อำเภอหัวไทร ร่วมด้วย ประชาชนเกษตรกรในพี้นที่ให้การต้อนรับ และลงไปเก็บลูกฟักทองในแปลงของนาย ขนบ นุ้ยแก้ว และกลุ่มเกษตรกรปลูก ร่วมเก็บผลผลิตในแปลงปลูกฟักทอง ร่วมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ได้เก็บผลผลิตได้และรับซื้อผลผลิต จำนวน 6200….กิโลกรัม
พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ไห้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงผลผลิตราคาตกต่ำ…
หลังจากนั้น เวลา 1100 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้เดินทางไป ณ สำนักสงฆ์หอมณรงค์ฤทธิ์ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ นอภ.พระพรหม , นายอุทัย หมื่นคำ เกษตร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้ประกอบอาหารกล่อง โดยรถครัวสนาม จำนวน 500 กล่อง แจกจ่าย จำนวน 100 ครัวเรือน และมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ ปละผลผลิฟักทอง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ หมู่ 4 , หมู่ 7 หมู่ 8 ตำบลช้างซ้าย และ หมู่ 11 ตำบลท้ายสำเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช


———————————————-

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0