กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัคซีนโควิด19 พื้นที่อำเภอฉวาง

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัคซีนโควิด19 พื้นที่อำเภอฉวาง

วันนี้ (25 พ.ค.64) ด้านหน้าสถานีรถไฟตลาดทานพอ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอฉวาง เป็นประธานปล่อยคาราวานกิจกรรมรณรงค์ “อสม.พร้อม ชวนชาวฉวางฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง 100% เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของ อสม.และภาคีเครือข่าย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย ขั้นตอนการฉีดวัคซีน และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอฉวางลงทะเบียนผ่านกลุ่มไลน์ “หมอพร้อม” แนะนำการติดตั้งและใช้งาน เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน การรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ และระบบนัดในการรับวัคซีนในครั้งต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยจาก เทศบาลไม้เรียง นำโดยท่านนายกณัฏฐพงค์ มีพัฒน์. สภ.ไม้เรียง นำโดยท่าน ผกก.จตุพงศ์ ใจแกล้ว ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พี่น้อง อสม. ทั้ง 4 รพสต. รพสต.บ้านทานพอ, รพสต.บ้านนาเขลียง, รพสต.บ้านหนองท่อม, และรพสต.บ้านนาเส, ขอขอบคุณน้องๆทีมงาน ทุกคน และเน็ตไอดอลสาวสวยหมอปาล์มหนองท่อม ที่สำคัญคือชมรม อสม. อำเภอฉวาง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตลอดจน รถประชาสัมพันธ์จาก คนชาวสวนโดยผู้ใหญ่เล็กนายศิริศักดิ์ สุทธิ ผญ.บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนาแว พี่น้องฉวางจองวัคซีนกันให้เต็มที่ รักษาสิทธิ์ รักษาชีวิต ตนเองและคนรอบข้าง18ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรค จองวัคซีนที่ อสม. รพสต. รพ.ใกล้บ้าน. หรือ แอปหมอพร้อมกันนะครับ.

Cr.ชนวีร์ ตั้งสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฉวาง