มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ ”

มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ ”

วันนี้ (27 พ.ค.64) เวลา 0900 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบล อำเภอเมือง จังหวัด พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 มอบหมายให้ พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ เป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา ในปี 2564 มีกำหนด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 กำลังพลร่วมบริจาคโลหิต ประกอบด้วย หน่วยขึ้นตรงมณฑลหารบกที่ 41 , กรมทหารราบที่ 15 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, กองพันทาหารสื่อสารที่ 24 กองทัพภาคที่ 4 ,ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร , กองพันสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 41, กองร้อยปฏิบัติการ จิตวิทยาที่ 4 , กองร้อยบังคับการกองทัพภาคที่ 4 , สมาคมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 41 และร่วมด้วยครอบครัวของกำลังพลในหน่วยค่ายวชิราวุธ
การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทางกาชาดจะนำเลือดไปเก็บที่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป