โกเล้ง’ นายก อบจ.ตรัง ลุยจองซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 80,000 โดส ให้ชาวตรัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตรัง อบจ.ตรังเน้นทำงานเชิงรุกดูแลพี่น้องประชาชน ผ่าน 7 ภารกิจสู้โควิดระลอกใหม่ โดยมีการตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินกำชับ ส.อบจ.ประจำพื้นที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทันที มีบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแหล่งชุมชนครบทั้ง 10 อำเภอ อีกทั้งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าดูแลชาวตรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใน timeline ผู้ป่วยทันที รวมถึงแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิดทั้งหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ชาวบ้านที่ต้องการ อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณเกือบ 6 ล้านบาทอุดหนุนจังหวัดตรังสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งแรกพร้อมบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และที่สำคัญคือการงานบูรณาการหลายฝ่ายในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง

ล่าสุด ‘โกเล้ง’เตรียมจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก 80,000 โดส มาให้ชาวตรัง ซึ่งวัคซีนตัวนี้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ อย.อนุมัติเป็นวัคซีนตัวที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ฉีด 2 เข็มห่างกัน 20-28 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นหนทางที่สามารถช่วยกระจายวัคซีนให้ชาวตรังได้อย่างทั่วถึงและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ทางองค์กรพร้อมทำงานบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดตรังและ สสจ.

ผมเป็นคนนึงที่เห็นว่าเรื่องนี้ช้าไม่ได้ ถ้ากรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย ปลดล็อคระเบียบต่างๆ อนุญาตให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ ผมพร้อม ที่จะทำทันที

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0