สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มคลี่คลาย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานสถานการณ์ ณ เวลา 09.00 น.วันที่ 31 พ.ค.64 พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อเพียง 2 ราย เท่านั้น ส่วนยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อรวม 876 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้วรวม 710 ราย ทำให้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหลือเพียง 166 ราย ถือว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มคลี่คลาย

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังคงเข้มมาตราฯ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทั้งกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการระบาด ให้มีการรายงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความร่วมมือเป้นอย่างดี เกี่ยวกับมาตรการฯ ต่างๆ ทั้งการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ไม่รวมตัวในพื้นที่ให้เกิดความแออัดเสี่ยงการแพร่ระบาด เพื่อลดการแพร่ระบาด ส่วนการณรงค์ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่าย องค์กรป้องครองส่วนท้องให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีเช่นกัน
โดยเฉพาะที่ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ทางชมรมกำนันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเรือ ร่วมกับ อสม.ตำรวจ สภ.ชะเมา จิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมรณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการฯ ป้องกัน มีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยง หลังจากก่อนหน้านี้พบว่า ต.ท่าเรือ เป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าเรือ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการกักตัวเอง การรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ เมื่อรู้ว่าตัวเองสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ทำให้ล่าสุดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ ต.ท่าเรือ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง และไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว

นายสฤษฎ์ เกตุชาติ กำนันตำบลท่าเรือ กล่าวว่า หลังพบว่า ต.ท่าเรือ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเรือ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ตำรวจ สภ.ชะเมา อสม.และจิตอาสา ตั้งจุดตรวจจุดคัดครองประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการกักตัวตามาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมทุกภาคส่วน ที่สำคัญได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ เรื่องอาหารสำหรับผู้ถูกกักตัวตามาตรการฯ จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเรือ มีมติปิดศูนย์ช่วยเหลือ ฯ เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามมาตรการฯ ป้องกันการแพร่ระบาดยังคงเข้มเหมือนเดิม ทั้งเรื่องการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากจังหวัดควบคุมพิเศษ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่เดินทางไปในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง

นายอภิชาต วิชานนะณานนท์ ปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณ ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.ตำรวจ สภ.ชะเมา และจิตอาสา ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อย่าประมาท การ์ดอย่าตก ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0