ยกระดับความสะอาด มั่นใจไปอีกขั้น! ท็อปส์ นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี


ยกระดับความสะอาด มั่นใจไปอีกขั้น! ท็อปส์ มาร์เก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส-19 จึงนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี (UV-C DISINFECTION ROBOTS) ปฏิบัติภารกิจฆ่าเชื้อโรค ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสันนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว
มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ทุกครั้งที่มาช้อป

นวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยด้านความสะอาด ปลอดภัย ที่ได้รับการวิจัยและรับรองจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) และ ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ (CDC) ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง ช่วยเสริมศักยภาพในการทำความสะอาดภายในร้าน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยการปล่อยแสง UV-C ความเข้มสูงแบบ 360 องศา ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร และสินค้าภายในร้าน ได้รับการรับรองจากสถาบันอาหารประเทศอังกฤษ, องค์การอาหารและยาจากอเมริกา, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานเพื่อการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานของมนุษย์ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานทุกท่าน