เมืองคอนเดินเปิดแคมเปญสุดเก๋ “งามแท้เมืองใต้ ประทับใจเมืองคอน”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยว คุณภาพ หวังดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว เปิดแคมเปญสุดเก๋ “งามแท้เมืองใต้ ประทับใจเมืองคอน”

นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ถูก นำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากมีต้นทุนการโฆษณาที่ต่ำกว่าการใช้สื่อประเภทอื่นๆ จาก วิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนต้องเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่(new normal) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เทรนด์การท่องเที่ยว เปลี่ยนแปลงไป การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นการสร้างตลาดล่วงหน้าอีกทางหนึ่ง ดังนั้นการเจริญเติบโตของภาคการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ “งามแท้เมือง ใต้ ประทับใจเมืองคอน” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เน็ตไอดอล หรือ บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น เกิดบรรยากาศกระตุ้นการค้าในเชิงท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์อย่างยิ่ง จะเป็นการสร้างรายได้ และเพิ่มจำนวน นักท่องเที่ยวจากการกระจายการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และต่อเนื่องตลอดปีการท่องเที่ยว

นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “งามแท้เมืองใต้ ประทับใจเมืองคอน” นั้นได้กำหนดไว้ถึง 10 จุด ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ,วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) อ.ท่าศาลา ,วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่) อ.สิซล จากนั้นจะเข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงาม และอิ่มอร่อยกับรสชาดอาหารทะเล ของแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำสิชล พร้อมชื่นชมความสวยงามที่บริเวณ จุดชมวิวถนนสิชล–ขนอม ชมทัศนียภาพอ่าวสิชล บนเส้นทางเลียบทะเลถนนสิชล – ขนอม และจุดชมวิวเนินเทวดา ก่อนจะแวะชิวๆ รับประทานอาหารว่าง ที่ร้านนาแม่เฒ่า และเดินทางกลับมายัง วัดพระมหาราตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมความงดงามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในช่วงก่อนตะวันตกดิน และกลับที่พักแบบอิ่มเอมใจ กับหนึ่งวัน “งามแท้เมืองใต้ ประทับใจเมืองคอน”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0