27 ก.ย.62 เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือน”พ่อท่านพิน วัดขนาบนาก”ประดิษฐานมณฑปหลังใหม่กลางสระน้ำ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

372004
พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำปากพนังและชาวขนาบนาก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและลูกศิษย์ทุกท่าน ร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือน”พ่อท่านพิน อคคเสโน” (อดีตเจ้าอาวาส วัดขนาบนาก)ขึ้นประดิษฐานมณฑปหลังใหม่กลางสระน้ำ
ในวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ณ วัดขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เวลา 07.49 น. -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และอัญเชิญรูปเหมือนพ่อท่านพิน
เวลา 19.09 น. -พระเกจิแห่งลุ่มน้ำปากพนัง 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
พิเศษภาคกลางคืน มีการแสดงมหรสพ คณะมโนราห์สมพงค์น้อย ดาวรุ่ง จาก จ.พัทลุง
69686620_2315153205269466_2710045078679715840_n

วัดขนาบนากเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งมาแล้วถึง 300 กว่าปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องในชุมชน ประชาชนได้ร่วมในพิธีต่างๆทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง โดย”พ่อท่านพิน อคคเสโน” เป็นเกจิที่มรณภาพแล้วสังขารไม่เน่า เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ศรัทธามักจะไปบนบานในเรื่องการทำงานและการศึกษาเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จ แล้วจะมีการแก้บนด้วยขนมโค รวมถึงหนังตะลุง มโนราห์ โดยปัจจุบันมี”พระครูปิยวัณณาภรณ์ หรือท่านสุเทพ” ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดขนาบนาก

69772630_2315155525269234_4024590914214166528_n
ทั้งนี้ชุมชนขนาบนาก เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรต่างๆ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ที่สำคัญคือ การประกอบอาชีพทำน้ำตาลจาก มีชื่อเสียงอันเลื่องชื่อ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรไร่จากเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ตำบลขนาบนากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขนาบนาก หมู่ 2 บ้านป่าขลู่ หมู่ 3 บ้านบางวุ่น หมู่ 4 บ้านท่านา หมู่ 5 บ้านปากช่อง หมู่ 6 บ้านบางอุดม หมู่ 7 บ้านบางเหรง หมู่ 8 บ้านตะลุมพอ หมู่ 9 บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ 10 บ้านหน้าโกฏิ
ท่านพิน
372006
untitled
69278436_2315155408602579_4435659094493233152_n
37200069619829_2315154921935961_7106872454726811648_n372003

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0