จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนรถ Mobile “พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนรถ Mobile “พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19


วันนี้(5 ก.ย.64) ที่บริเวณลานพุทธภูมิ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยขบวนรถ โครงการรถ Mobile พาณิชย์… ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการรถ Mobile พาณิชย์ …ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพแก่ประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (covid-19) โดยการนำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมาจำหน่าย เป็นระยะเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 27 กันยายน 2564 โดยใช้รถมาบาย จำนวน 46 คัน ออกตระเวนจำหน่ายสินค้า คันละ 2 จุด/วัน รวม 2,960 จุด ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภายในรถจะมีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 20-40% อย่างยิ่งสินค้าที่เป็นที่นิยม 5 อย่าง คือ ไข่ไก่ จำหน่ายราคาแผงละ 100 บาท ข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 135 บาท น้ำตาลทรายขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท น้ำมันปาล์มขนาด ลิตร ราคา 45 บาท ปลากระป๋อง ขนาดบรรจุ 155 กรัม ราคา 10 บาท/กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนาด 55 กรัม ราคา 4 บาท/ซอง สบู่ ขนาด 80 กรัม ราคา 6 บาทก้อน น้ำยาล้างจาน ขนาดบรรจุ 400 มล. ราคา 8 บาทถุง

นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นอกจากสินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้ว ภายในโมบายเคลื่อนที่ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่นๆ รวมทั้งสินค้าชุมชน และสินค้าเกษตร อีกไม่ต่ำกว่า 70 รายการ ทั้งสินค้าในหมวดอาหาร หมวดเครื่องปรุงรส หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง หมวดของใช้ประจำวัน และหมวดยารักษาโรค ทั้งนี้เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในการดำเนินการดังกล่าวได้กำหนดให้ทุกคนได้ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัดด้วย
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 กันยายน 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0