คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ รพ.ลานสกา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ รพ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช นายอภิชาต คำดี ประธานยุทธศาสตร์คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและนายอาทิตย์อุทัย วงศ์เมฆ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี โดย พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว กรรผู้ช่วยรัฐมนตรี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้นำคณะเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลลานสกา โดยมีนายแพทย์พลลัภุตม์ เสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา เป็นผู้รับมอบ

นายอภิชาต คำดี กล่าวว่า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งได้แพร่กระจายและระบาดไปในพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจัวหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้น สำหรับอำเภอลานสกาเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล”โครงการเราไม่ทิ้งกันจับมือสู้ไปด้วยกัน”ทางศูนย์ประสานงานภาคใต้ ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รองประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้นำคณะเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลลานสกาในครั้งนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0