นักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ ต.นาทราย ร่วมกับผู้นำชุมชนและเครือข่าย จัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ จัดตั้ง CI-ศูนย์พักคอย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (20 กันยายน 64) ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาทราย ม.2 ตำบลนาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา อสม.และนักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ ต.นาทราย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ จัดตั้ง CI-ศูนย์พักคอย ซึ่งได้ประกอบเตียงกระดาษ ประกอบพัดลม ฟูกที่นอน มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ให้ครบตามจำนวนเตียง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล มีเป้าหมาย จำนวน 25 เตียง

นายวัชรา ชุมธรรม กำนันตำบลนาทราย กล่าวว่าสำหรับจุดพักคอยตำบลนาทราย เป็นที่รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ภายในชุมชน ตำบล ที่สัมผัสผู้ป่วย ก่อนแพทย์ประเมินส่ง รพ. เนื่องจากขณะนี้ พื้นที่ชุมชนตำบลนาทราย เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และ รพ. ก็เริ่มจะขาดที่สำหรับรองรับผู้ป่วย ดังนั้น ตำบลนาทรายจึงต้องจัดตั้งศูนย์พักคอยอย่างน้อย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย สแตนด์บายไว้ล่วงหน้า โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอย หากตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation :HI) ได้ จะนำผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) พร้อมทั้งเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานการณ์วิกฤตนี้อย่างเต็มที่ ด้วยการค้นหาเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคลดลง และทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0