ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จับมือชุมชน ปรุงน้ำสมุนไพรต้มสุก สูตร“7 นางฟ้าต้านภัย COVID 19” มอบกลุ่มเสี่ยงกว่า 300 คน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นักจัดการทางสังคม โครงการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่างิ้ว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่างิ้ว ผู้นำชุมชนท่างิ้ว ประชาชน นำโดย ผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี และนางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ผู้ประสานงานแหล่งเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (1 ไร่หายจน คนราชภัฏ) ร่วมกันปรุงน้ำสมุนไพร “ 7 นางฟ้าต้านภัย COVID”

ประกอบด้วยพืชสมุนไพรหลัก 1) ฟ้าทะลายโจร 2) กระชายขาว 3) ข่า 4) มะนาว/มะกรูด 5) ลูกใต้ใบ 6) หอมแดง 7) บอระเพ็ด ตะไคร้ เป็นต้น แล้วนำมาบรรจุขวดจำนวน 960 ขวด มอบแด่ชาวชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำที่ในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว โดยมีนายสมจิตร พูลพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว นายสมศักดิ์ นนทเภท ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนผู้นำชุมชน รับมอบนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการรายงานตัวกับผู้นำชุมชน ก่อนที่จะส่งต่อไปยัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกว่า 300 คน ต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0