จังหวัดนครศรีธรรมราช คุมเข้มการระบาดของโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พิจารณาปิดและหรือ กำหนดมาตรการเข้มงวด สููงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เฉพาะสถานที่/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รวมทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ให้ดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกัน

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ โทร 199 และ 0-7534-8118 รับแจ้งเหตุโควิด 24 ชม.
#ขอความร่วมมือ
– ประชาชน งด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาด เช่น
ในชุมชน หรือ สถานที่ของอำเภอเมืองที่มีการแพร่ระบาด และอำเภออื่น ๆ
– ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุด และปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน
แบบครอบจักรวาล
– องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ ลดปัจจัยเสี่ยง และ
ติดตาม กำกับประเมินผลด้วยตนเองในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคขั้นสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2564 นี้เป็นต้นไป….//////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0