เปิดแล้วให้บริการแล้ว รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15พย.เป็นต้นทางศูนย์การแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการทำพิธีเปิดสำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว มีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วม โดยมีผู้มีอุปการคุณร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์เกิดขึ้นจากความพยายามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องการจะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียงและภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างมากมาย ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นในวันที่ 24 มกราคม 2565 จะเปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 120 เตียง และต้นปี 2566 จะเปิดให้บริการขนาด 419 เตียง ผนวกกับการเปิดตึกสงฆ์อาพาธ 94 เตียงตามลำดับ คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้กว่า 5 แสนคนต่อปี” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

สำหรับการให้บริการในตึกใหม่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จะให้บริการทั้งหมด 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกทั่วไป, คลินิกตา, คลินิกตรวจสุขภาพ, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้, คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช), คลินิกอายุรกรรม, คลินิกสูตินรีเวช, คลินิกเด็ก, คลินิกโรคผิวหนัง, คลินิกศัลยกรรม, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกวัคซีน, คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวและคลินิกโรคเรื้อรัง และมีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจด้วยเครื่อง MRI (เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า), CT Scan (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์), Fluoroscopy (เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตอล), Mammogram (การถ่ายเอกซเรย์เต้านม), Bone Densitometry (การตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก), และUltrasound (เครื่องอัลตราซาวด์) เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 8.00 – 12.00 น.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0