ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริฯ ม.ราชภัฏนครฯ ลงพื้นที่บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง นครศรีธรรมราช ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่


วันนี้(2 ธ.ค.64) ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านบางสะพาน หมู่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่ตำบลบางจาก ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ โดยมีนางธัญพร เพชรรัตน์ กำนันตำบลบางจาก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นผู้รับมอบ ร่วมกับนักจัดการทางสังคมตำบลบางจาก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพี่น้อง ประชาชน ทั้งด้านการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ ซ้ำในพื้นที่ยังเกิดอุทกภัยขึ้นอีก อีกทั้งยังตระหนักถึงปัญหาปากท้องของชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยความห่วงใย ได้ส่งผ่านความห่วงใย และช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระ อีกด้วย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ได้ขอความร่วมมือทุกท่าน ทุกตำบล ติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด และ สำรวจพื้นที่เสี่ยงในตำบลของท่านที่กำลังจะประสบปัญหาน้ำท่วม ขอช่วยวางแผนช่วยเหลือ พี่น้องในตำบลท่านตั้งแต่ต้นครับ เช่น ช่วยยกของขึ้นที่สูง ช่วยดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา คนพิการ และ บรรเทา ช่วยเหลือ ในรูปแบบใดแบบหนึ่งที่ดำเนินการได้.

#ภารกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
#นักจัดการทางสังคม #จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น