ได้แล้ว! 5 ทีมนักศึกษา ตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขัน R2M 2021 ระดับประเทศ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ได้แล้ว! 5 ทีมนักศึกษา ตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขัน R2M 2021 ระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้​ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประกวดแผนธุรกิจ (Pitching Day) โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” R2M 2021 (Research to Market) ระดับภูมิภาค ภาคใต้ เพื่อเฟ้นหา 5 ทีมนักศึกษาเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมี 22 ทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผ่านระบบ Zoom Meeting โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ กล่าวว่า โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M)” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีเพื่อเปิดแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา สู่เชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบ ถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 22 ทีม จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิณ ม.สงขลานครินทร์ และมทร.ศรีวิชัย

สรุปผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Horizon ม.สงขลานครินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ Morekit ม.วลัยลักษณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ Vittoria ม.สงขลานครินทร์ รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ Pro worm feed ม.ทักษิณ และทีม Advance TPEs international ม.สงขลานครินทร์


สำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 20,000 10,000 และ 5,000 บาทตามลำดับ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมจากภาคใต้ เข้าร่วมการประกวด โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market 2021 ระดับประเทศ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0