“นายกชา” นายก ทต.ปากนครเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมทุกครัวเรือน-เดินหน้าเรียกอดีตความยิ่งใหญ่กลับคืนมา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“นายกชา” นายก ทต.ปากนครเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมทุกครัวเรือน-ประกาศเรียกอดีตความยิ่งใหญ่กลับคืนมาหลังจากสูญเสียโอกาสไปเกือบ 10 ปี/พร้อมฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและงานประเพณี วัฒนธรรมที่เคยยิ่งใหญ่

(7 ธ.ค.)หลังจากเกิดอุทุกภัยน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศบาบตำบลปากนครได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถ้วนหน้า

ในวันเดียวกันนี้ (7 ธ.ค.) นายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย ในเขตหมู่ 4 ต.ท่าไร่ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลปากนคร พร้อมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยทุกครัวเรือน และได้พบปะพูดคุยถามความเป็นอยู่ของประชาชน และปัญหา อุปสรรครวมทั้งความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาพิจารณาหาทางในการแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนในอนาคตต่อไป

นายปรีชา แก้วกระจ่าง กล่าวว่า ตนและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากนคร มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ตนในฐานะผู้บริหารได้ลงพื้นที่สั่งการแก้ไขผปัญหาให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง พร้อมสำรวจตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดไม่ปล่อยให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการเยียวยาชดเชยตามระเบียบราชการ หากเกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบล ตนก็จะพยามประสานหนาวยงานเบื้องบน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเสียโอกาสเหมือนเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

“โดยตนมีนโยบายชัดเจนในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายในการแจกถุงยังชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากนครให้ทั่วถึงทั้ง 2,043 ครอบครัว และจะเดินหน้าพัฒนาเรียกอดีตความยิ่งใหญ่ของปากนครกลับคืนมาให้จนได้ ปากนครจะต้องกลับมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองนครศรีธรรมราชแค่ไม่ถึง 10 กม.ใกล้กว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่พักผ่อน ชมทัศนียภาพชายทะเล อ่าวปากนคร แหลมตะลุมพุก พร้อมฟืนฟูกิจกรรมนำเที่ยวทางทะเล ชมปลาโลมาสีชมพู และงานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ ซึ่งเคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับมาให้ได้ภายใน 1-2 ปีหรืออย่างช้าภายใน 4 ปีตามวาระของการดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลปากนคร นายปรีชา กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่น” .

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0