เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เขาช้างสี ลานสกาใน สูดอากาศดีที่เขาช้างสี แลนด์มาร์คกลางเขา เมืองอากาศดีที่สุด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (25 ธ.ค.64) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เขาช้างสี ลานสกาใน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศนนิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ สำนักงานทางหลวงที่ 16 และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เขาช้างสี ลานสกาใน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2564 ข้อมูลทางสถิติด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 648,582 คน ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่า 2,298 ล้านบาท นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย 9 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอขนอม อำเภอลานสกา อำเภอสิชล อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง อำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง และอำเภอพรหมคีรี
โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย SHA มาตรการองค์กร Covid Free Setting และมาตรการ Universal
Prevention เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาการให้บริการ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย
ให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวสู่วิถีปกติใหม่
(New Normal) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA
ทั้งสิ้น 309 แห่ง SHA PLUS 94 แห่ง SHA EXTRA PLUS 2 แห่ง (ข้อมูลจำนวนมาตรฐาน
SHA ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564)

อำเภอลานสกาเป็นหนึ่งในอำเภอที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิหมู่บ้านคีรีวง ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีน้ำตกกะโรม และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
มีวังโบราณ ซึ่งเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีสร้างหัวนะโม ณ วัดวังโบราณ ที่เป็นสิ่งมงคล
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น มังคุดร้อยปี ทุเรียนกวนคีรีวง ผ้ามัดย้อม เป็นต้น

ดังนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอลานสกา จึงได้พัฒนาเส้นทางการคมนาคม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาช้างสี
ซึ่งตั้งอยู่ ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอนไม้หลา – ลานสกา ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2564
ระยะเวลา 270 วัน โดยใช้งบประมาณจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 35,650,000 บาท (สามสิบหาล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถวน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทางหลวงที่ 16 ให้เป็นจุดพักผ่อนชมวิวระหว่างการเดินทางสร้างความประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อดึงดูดรองรับ การกระจายนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หลักของอำเภอ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พื้นที่ นำไปสู่การสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
…………

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0