พิธีบวงสรวงและสมโภชอนุสาวรีย์พลเอกพระยาบดินทรเดชานุชิต(แย้ม ณ นคร)และพลายจำเริญ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมือง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชอนุสาวรีย์พลเอกพระยาบดินทรเดชานุชิต(แย้ม ณ นคร)และพลายจำเริญ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช

71208761_3108042849267311_1566263492112023552_o
วันนี้(24 ก.ย.62) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (นางสาวพร้อม ณ นคร อุทิศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และสมโภชอนุสาวรีย์พลเอกพระยาบดินทรเดชานุชิต(แย้ม ณ นคร)และพลายจำเริญ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์พลเอกพระยาบดินทรเดชานุชิต(แย้ม ณ นคร)และรูปปั้นพลายจำเริญ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ดังกล่าว โดยมีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสมโภช และพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธรรมยุต) มีนายรงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ข้าราชการ พนักงาน อบจ.นครศรีธรรมราช ตัวแทนทายาทตระกูล ณ นคร และประชาชนร่วมในพิธี

69785249_3108042835933979_1607948649390669824_o
สำหรับประวัติของ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2410 ณ จวนเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ซึ่งเดิมเป็นวังเจ้านคร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันเป็นศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ) เป็นบุตรคนที่ 5 ของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนู ณ นคร) หลังรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความสามารถ จนมีความเจริญในราชการเป็นลำดับ คือ เป็นปลัดทัพบก ในปี พ.ศ. 2446 , เป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม ใน พ.ศ. 2453 , เป็นผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ใน พ.ศ. 2464 จนได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2465

70690589_3108042659267330_4330407064024121344_o
ส่วนพลายจำเริญ เกิดและมีชีวิตอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช ช่วงปี พ.ศ. 2382 ถึง พ.ศ. 2479 เป็นช้างที่มีลักษณะเด่นพิเศษตามตำราคชลักษณ์ และเป็นช้างแสนรู้ เฉลียวฉลาด เข้าใจภาษามนุษย์ มีความกตัญญู มีความสามารถหลายอย่าง ซึ่งมีเรื่องราวบอกเล่าต่อ ๆ กันมาของคนนครศรีธรรมราช และเชื่อว่าเมื่อพลายจำเริญล้มแล้ว งาของพลายจำเริญเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) และรูปปั้นของพลายจำเริญในฐานะที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (นางสาวพร้อม ณ นคร อุทิศ) เพื่อให้ผู้สนใจในประวัติศาสตร์ได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป//////////
70812439_3108043225933940_733573400475205632_o
71149510_3108042499267346_2583906626545123328_o71498979_3108042982600631_3357416153356959744_o
71766887_3108042442600685_6287716848716742656_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0