ว่าที่นายก อบต.บางจาก เมืองคอน และชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องขอให้ กกต.นับคะแนนใหม่ไม่ใช่จัดเลือกตั้งใหม่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 29 ธ.ค. 2564 ที่บ้านพักของนายบำรุง เลขจิตร เลขที่ 89 หมู่ 8 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านในหมู่ 4 ต.บางจาก อ.เมือง มีการรวมตัวกันเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม กรณีการเลือกนายก ฯและสมาชิก อบต.บางจาก ที่ผ่านมา ซึ่งผลการเลือกตั้งนายบำรุง เลขจิตร ผู้สมัครนายก อบต.บางจาก หมายเลข 3 ได้คะแนน 2,688 คะแนนชนะคู่แข่งผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ได้ 2,515 คะแนน อยู่ 173 คะแนน ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 172 คะแนน แต่เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 4 ต.บางจาก ที่การนับคะแนนพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 395 บัตร และบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 395 บัตรตรงกัน แต่ในแบบขีดคะแนน ส.ถ./ผ.ถ. 5/6 มีจำนวน 394 บัตร

ซึ่งทางประธานหน่วยเลือกตั้งรายงานระบุชัดเจนว่า “บัตรเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตรงกัน ตามรายงานและเหตุผลการนับคะแนนความผิดพลาด “น่าจะเกิดจากการขีดคะแนนผิดพลาด ”แต่ ผอ.กตต.ท้องถิ่น (อบต.บางจาก) กลับทำรายงานบิดเบือนอ้างว่าคนมาใช้สิทธิ์กับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน และเสนอให้มีการเลือกตั้งใหม่ แทนที่จะตรวจสอบโดยการนับคะแนนใหม่

นายบำรุง เลขจิตร กล่าวว่า ตนเคยเป็นคณะกรรมการประจำหน่ายเลือกตั้งมาหลายสิบปี และยังสอบถามฝ่ายกฎหมายระดับอับการจังหวัด และฝ่ายปกครองที่มีประสบการณ์ผ่านการณ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอจนไปถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุตรงกันว่ากรณีแบบนี้จะต้องนับคะแนนใหม่ โดยควรเอาบัตรและคนที่มาใช้สิทธิ์เป็นบรรทัดฐานไม่ใช่เอาคนกาคะแนนมาเป็นบรรทัดฐานชี้ขาด เพราะคนกาคะแนนอาจจะจงใจหรือลืมขีดเกิดความผิดพลาดได้ แต่หากบัตรและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกันโดยมีการลงลายมือชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน ถึง 3 -4 ขั้นตอนเมื่อตรงกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร จึงควรแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบด้วยการนับคะแนนใหม่ ไม่ใช่มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ซึ่งทางประธานหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้ทำรายงานระบุข้อความชัดเจนว่า “ น่าจะเกิดจากการขีดคะแนนผิดพลาด ” แต่ ผอ.กกต.ท้องถิ่น (อบต..บางจาก) กลับรายงาน กกต.จังหวัดและ กกต.กลางว่า “บัตรเลือกตั้งกับผลการนับคะแนนไม่ตรงกัน ทำให้ กกต.กลางมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ในวันที่ 9 ม.ค. 2565 ทำให้เสียบรรทัดฐานในกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้ง ซึ่งในอนาคตในการเลือกตั้งทุกระดับหากมีการทุจริตโดยให้คนที่นับคะแนนหลงลืมหรือกาผลการนับคะแนนผิดพลาดแค่ขีดเดียวหมายถึงจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุกครั้งใช่หรือไม่.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0