วัฒนธรรมเมืองคอน สืบสานวัฒนธรรมจัดประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัด – เพลงรักชาติร่วมสมัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่หอประชุมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ขับร้องเพลงประจำจังหวัด และเพลงรักชาติร่วมสมัย ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์ มีนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการฯ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ขับร้องเพลงประจำจังหวัด และเพลงรักชาติร่วมสมัย ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยนำบทเพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมีความเป็นลักษณะเฉพาะที่สื่อให้เห็นถึงความมีคุณลักษณะโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้นยังมีการนำบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ที่เนื้อหามีความหมายลึกซึ้ง สามารถใช้บทเพลงสอนให้เกิดความรักความหวงแหน ให้มีความสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคีภายในชาติบ้านเมือง
สำหรับการประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัด และเพลงรักชาติร่วมสมัย มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ทีม ซึ่งผ่านรอบคัดเลือกตามมติของคณะกรรมการตัดสินจากไฟล์วีดีโอเพลง พิจารณารอบคัดเลือก เพื่อเข้าสู่กรรอบตัดสินชิงชนะเลิศจำนวน 9 ทีม ประกอบด้วย ผู้เข้าประกวด รุ่นอายุ 13 -15 ปี จำนวน 3 ทีม ,ผู้เข้าประกวด รุ่นอายุ 16 – 18 ปี จำนวน 3 ทีม และผู้เข้าประกวดรุ่นอายุ 19 – 22 ปี จำนวน 3 ทีม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0