เชฟรอนมอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับนายเฉลิมชนม์ วรรณทอง (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา) เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ประจำปี 2565 ในการขยายโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลามาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 26 ล้านบาท โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวแห่งนี้ แล้วกว่า 432,000 คน

###

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
ภัทร ตันดุลยเสรี / ดารินทร์ นพคุณ / อรภา ช่วยประสิทธิ์
โทร 0-2545-6876 / 0-2545-6930 / 0-2545-6698
อีเมล์: Pattara@chevron.com; DNopkhun@chevron.com; Orapa.c@chevron.com

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0