ศูนย์ปัจจัยเสี่ยงเมืองคอน หนุนกีฬาฟุตซอล ห่างไกลอบายมุข

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สนามฟุตซอล โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรม “ คลินิกฟุตบอล SDN นครศรีธรรมราช “ ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีนายธวัช คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด ซึ่งเป็นไปตามมาตรการฯ ป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มกิจกรรม มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทุกคน

ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจกีฬา หันหลังให้อบายมุขทุกชนิด เช่น การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวินัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านกีฬา ให้รู้จักให้อภัย การทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป โดยมีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุน ร่วมส่งเสริมกิจกรรม พร้อมกับร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกระบวนการ การสร้างกับรับรู้ สร้างความตระหนัก เปลี่ยนวิถีชีวิต เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพห่างไกลอบายมุขทุกชนิด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0