ผู้ว่า ฯเมืองคอน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราชมูลค่ารวมมากกว่า 22 ล้านบาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ว่า ฯเมืองคอน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช รวม 750 รางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 22 ล้านบาท โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์ Smart Cab โตโยต้า จำนวน 1 รางวัล รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อ นิสสัน จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ Honda จำนวน 311 รางวัลและสร้อยคอทองคำอีก 428 รางวัล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.พ.2565 ที่ห้องประชุม สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2564 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จัดขึ้น เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนฝากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (เล่มแดง) กับ ธ.ก.ส.มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน สื่อมวลชน และผู้แทนจาก ธ.ก.ส.สาขาต่าง ๆของจังหวัดนครนครศรีธรรมราชร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยนายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเงินฝากทุกระเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 40,322 ล้านบาท เป็นเงินออมทรัพย์ทวีโชค 15,728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของเงินฝากทั้งหมด ซึ่งใช้เป็นฐานในการกำหนดรางวัลในครั้งนี้ มีจำนวนรางวัล 750 รางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 22 ล้านบาท โดยในการออกรางวัลครั้งนี้ มีรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์ Smart Cab โตโยต้า จำนวน 1 รางวัล รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อ นิสสัน จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ Honda จำนวน 311 รางวัล ,รางวัลที่ 4 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 117 รางวัล และรางวัลที่ 5 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 311 รางวัล
อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสำนักงาน ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช ยังมีกำหนดให้กิจกรรม “ธ.ก.ส. สานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ และ อปท.”โดยมีการส่งมอบ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น” จำนวน 230 เครื่อง ให้กับหน่วยงานราชการ และอปท. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับบุคลากรภาครัฐ รวมถึงลูกค้าประชาชนที่มาใช้บริการได้ดื่มน้ำที่สะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม”ธ.ก.ส. ดูแล ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19″ ซึ่งเป็นการมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 10 เครื่องด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0