นายก อบจ.นครศรีธรรมราชเปิดแข่งขันบาสเก็ตบอลชิงแชมป์ภาคใต้3คูณ3 ครั้งที่2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อเช้า 23 เมษายน 2565 ที่สนามยิมเนเซี่ยม รร.กัลยาณีศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล3*3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24เมษายน2565 มีนายไสว เขียวจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญฯประจำ อบจ.,นายยุทธการ รัตนมาศ รองนายก อบจ.,และคณะผู้บริหารอบจ.ร่วมพิธี และมีนายสง่า นาวารัตน์ ผอ.รร.กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย อบจ.นครศรีธรรมราช สมคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมบาสเก็ตบอลนครศรีธรรมราชและ อบจ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล3*3 ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลให้ดำเนินการไปอย่างมีเป้าหมาย มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ๆอยู่เสมอและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รู้จักกฎ กติกาในกีฬาบาสเก็ตบอล3คน และพัฒนาไปสู่ระดับสากล

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันคึกคักจำนวน98ทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน450คน จัดการแข่งขันทั่งหมด8รุ่นด้วยกัน.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0