ปากพูน ‘ปลดล็อค’ การท่องเที่ยวชุมชนเตรียมเปิดตลาด feel good markat พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อวันที่22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นประธานการประชุมหารือการเปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้คอนเซป ปากพูน Feel Good Market”ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนปากพูน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้แทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช และตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยประเด็นในการประชุมหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ชุมชนปากพูน เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นอย่างการล่องเรือชมอุโมงค์อเมซอน รวมไปถึงกลุ่มอาชีพที่หลากหลายและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง อาทิ ศูนย์เรียนรู้การทำช็อคโกแลต One more สวนผลไม้ปลอดสารพิษสวนคำสิงห์ โรงเหนียวห่อกล้วยยายศรี ศูนย์เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวสวนแม่ทองพริ้ง ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาผาสุขดินเผา กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านปากน้ำปากพูน ตลาดร้อยปีท่าแพ เป็นต้น ทำให้ชุมชนปากพูนเป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคอนเซ็ปของการท่องเที่ยวชุมชนปากพูนในปีนี้คือ “ปากพูนFeel Good” ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ จึงทำให้กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการเปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชื่อ ปากพูน Feel Good Market เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนปากพูนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายใด้ให้กับชุมชน

ในส่วนของตลาดท่องเที่ยวชุมชนปากพูนนั้นเบื้องต้นจะจัดขึ้นที่สวนคำสิงห์ ซึ่งมีความพร้อมในด้านของสถานที่ ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยได้วางแผนการเปิดตลาดในวันที่เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งในตลาดจะแบ่งเป็นหลายโซน อาทิ โซนจำหน่ายสินค้าของดีชุมชน โซนกิจกรรมDiy โซนสุขภาพ โซนการจัดแสดงต่างๆ และกิจกรรมต่างๆมากมายที่รองรับสำหรับFamily นอกจากนี้ยังมีบริการสำหรับท่านที่อยากล่องเรือชมอุโมงค์อเมซอนไว้คอยบริการในตลาดอีกด้วย ในส่วนของไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้คือการบริการ รับ-ส่งด้วยรถม้า ที่คอยให้บริการในตลาดครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้นายกปูได้แจ้งข่าวดีต่อที่ประชุมในวันนี้ว่าหลังจากได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์คเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมาได้นำเสนอรายละเอียด โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศปากแม่น้ำแห่งอนาคตเมืองนครศรีธรรมราช ต่อที่ประชุมโดยพัฒนาพื้นที่โรงเรียนปากน้ำปากพูนเดิมให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศปากแม่น้ำเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ซึ่งได้รับการสนับในที่ประชุมและเห็นชอบให้เป็นโครงการอันดับหนึ่ง และในขณะนี้ได้รับการออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรมรวมไปถึงทัศนียภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของความคืบหน้าของการเปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชน “ปากพูน Feel Good Market”
ศูนย์รวมจุดเช็คอิน กินเที่ยวที่เดียวครบ และโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศปากแม่น้ำแห่งอนาคตเมืองนครศรีธรรมราช ทางเทศบาลเมืองปากพูน จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0