จัดเต็ม!วิทยาลัยเทคนิคเมืองคอน ขนเครื่องมือช่าง – อุปกรณ์การเรียน บวงสรวงพระวิษณุ “ วันไหว้ครู “


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มิ.ย.65 ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 3000คนร่วมกันประกอบพิธีไหว้ครู “ เทิดพระคุณครู บูชาองค์พระวิษณุกรรม “ ตามประเพณี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้แสดงออกถึงความเคารพ การระลึกถึงพระคุณครูและบูรพาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เป็นการสืบทอดตามจารีตประเพณีที่ดีงามที่สืบต่อกันมายาวนาน รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์

อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ มีการประกอบพิธีตามประเพณี ทั้งพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม รวมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน100ทุน ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา และครู ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับพิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม มีการจัดเครื่องเซ่นไหว้ คาวหวาน ผลไม้ หลายหลายชนิด ตั้งบนโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ ดอกไม้ ธูป เทียน รวมทั้งบายศรีหลายหลายรูปแบบอย่างสวยงาม ตามประเพณีนอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน การสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เปิดการเรียนการสอน ตั้งโต๊ะเข้าร่วมพิธีบวงสรวงหน้าองค์ “ พระวิษณุกรรม “ ตามความเชื่อ