งานหรอยแรง แหล่งใต้&นครศรีฯ” ปลุกกระแสไอ้ไข่วัดดังกลับมาผงาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหายใจต่อ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานเปิดงาน “หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีคุณพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท.นครศรีธรรมราช นายประยรู เงินพรหม ประธานหองการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


นายไตรรัตน์ กล่าวว่าในนามตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคใต้ และกิจกรรมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อการจัดงาน “หรอยแรง แหล่งใต้ @ นครศรี” วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในวันนี้ “นครศรีธรรมราช” หมายถึง นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม ซึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการปกครองของปักษ์ใต้ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้, ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก, บ้านรังนก, น้ำตกพรหมโลก, รวมถึงวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) แห่งนี้ ในนามประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแล้วที่จะชวนเชิญและต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ในรูปแบบของการท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจยิ่ง และขอให้มั่นใจได้เลยว่าทุกท่านที่มาเยือนจะได้รับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ และหวังว่าคงจะได้ร่วมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสต่อๆไป

ขณะนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อการจัดงาน จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เร่งพัฒนาต่อยอด สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยชูอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มาเป็นจุดขาย เพื่อยกระดับศักยภาพตลาด ท่องเที่ยวภายใต้กลุ่มคุณภาพ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักในระดับสากล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0