ผู้ว่าเมืองคอนนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ สปาโคลนกลางอ่าวทองคำ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

73399904_3160241247380804_8844818803410862080_o
(12 ตุลาคม 2562) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช และนายอำเภอท่าศาลา นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ระบบนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีอ่าวท่าศาลา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่าวทองคำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์น้ำทะเล และป่าชายเลน โดยเฉพาะแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ไหลลงมากับน้ำฝนจากยอดเขาหลวง ยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้ ลงสู่อ่าวทองคำ ก่อให้เกิดดินโคลนทะเลที่มีความเนียนละเอียดสีดำเข้ม อุดมด้วยแร่ธาตุที่ผ่านการวิจัยแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณ จึงได้มีการริเริ่มจัดกิจกรรมสปาโคลนทะเล และผลิตภัณฑ์จากโคลนทะเลขึ้น
72129179_3160218050716457_7482830505721724928_o
โดยเวลา 06.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชน ลงเรือเดินทางไปจิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่กลางอ่าวทองคำ พร้อมด้วยปล่อยพันธุ์ปู ปลูกป่าชายเลน และทำสปาโคลน ท่ามกลางบรรยากาศที่สดใส ขณะเดียวกันบริเวณใกล้เคียงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำสปาโคลนได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่กำลังทำปาโคลน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน ชม และซื้อสินค้า OTOP ของชุมชนด้วย
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมและดีใจที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยประชาชนนำเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพออกมาหาปลา เปลี่ยนเป็นการนำมาทำการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
72997374_169132924233697_7439252040959655936_n
โดยกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว คือ จิบกาแฟยามเช้ากลางอ่าวทองคำ โดยใช้เวลาในการนั่งเรือเพียง 10 นาที จะถึงอ่างทองคำ จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงามมาก ซึ่งน่าจะเป็นที่เดียวของประเทศไทยที่มีจิบกาแฟกลางทะเลยามเช้า ถือว่าเป็นนวัตถกรรมใหม่ๆของพื้นที่ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า กลางทะเลนักท่องเที่ยวยังได้ทำสปาโคลน ที่มีจากการวิจัยแล้วว่าโคนแห่งนี้ เป็นโคลนทะเลที่อุดมด้วยแร่ธาตุมีประโยชน์ต่อผิวพรรณ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่แปรรูปจากโคลนที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสิ่งสำคัญที่สุด คือความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน โดยการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ
73241003_3160242304047365_699083335619575808_o
ขณะที่ นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ เป็นชุมชนที่มีความรักความสามัคคี และมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลทัวริสซึ่ม อวอร์ด โดยชุมชนมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความเข้มแข็งนำไปสู่การท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนบ้านแหลงโฮมสเตย์อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 400 คนต่อเดือน ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และมั่นใจได้ว่าในอนาคตการท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นรายได้หลักของชุมชน ฉะนั้นชุมชนมีสิ่งดี ๆ มีของดีมากมาย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านแหลมโฉมสเตย์จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืนในอนาคตด้วย…///
72291014_3160239857380943_4398352402969788416_o
72062092_3160240230714239_860605553699717120_o
72324526_3160234760714786_4239479535466184704_o
72370762_3160234140714848_5982453864924708864_o
72382596_3160234500714812_2702414081435893760_o
73223706_3160239354047660_2591427303258980352_o
71963370_3160242164047379_7017145571391569920_o
71833561_3160240474047548_8422875830362832896_o

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0