สมาคมท่องเที่ยว และ ททท.เมืองคอน จัดวิ่ง “Run for Luck, Huasai 2022” ส่งเสริมท่องเที่ยวโซนหัวไทร-ชะอวด หาเงินสมทบทุนจัดซื้อเคร่องตัดถ่างให้กู้ภัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (12 ส.ค.65) ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และ น.ส.ศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวิ่ง “ Run for Luck, Huasai 2022 ” ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมงานดังกล่าวในวันที่ 4 ต.ค.65 ที่หาดแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง มอบให้กู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ อ.หัวไทร , ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโซนลุ่มน้ำ อ.หัวไทร และ อ.ชะอวด และเป็นการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน มีการเตรียมพันธุ์ปูจำนวน 99 ล้านตัวให้นักวิ่งจำนวน 2,000 คน ปล่อยกลับสู่ทะเล ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เปิดประสบการณ์ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่งด้วย

ภายในงานมีการจัดตลาดนัดสีเขียวให้ผู้ที่มาร่วมงาน สามารถอุดหนุนสินค้าท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเต็มใจใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และยังมีแพคเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักวิ่ง นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ให้ขยายเวลาพักค้างแรมในพื้นที่ได้นานขึ้น ขอให้ผู้สนใจมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนแนวคิด พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นำการส่งเสริมท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการจัดการอุปทานส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป……/////


พรรณี มณีวรรณ/ข่าว
สุรเชษฐ์ แรกรุ่น/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 สิงหาคม 2565

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0