คึกคัก!ขนส่งเมืองคอน ประมูลทะเบียนรถเลขสวย เลขมงคล กอ “ ก้าวหน้าร่ำรวย อำนวยโชคลาภ ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 ส.ค.65 ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 15 หมวดอักษร กอ “ ก้าวหน้าร่ำรวย อำนวยโชคลาภ ” มีนางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรางาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า วันที่ทางกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดนำหมายเลขทะเบียนเลขสวย เลขมงคล สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน จำนวน 301 หมายเลข หมวดอักษร กอ “ ก้าวหน้าร่ำรวย อำนวยโชคลาภ ” ประมูลเป็นการทั่วไปในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อนำรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลนำเข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตามวัตถุประสงค์นำไปสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการควบคุมการใช้ความเร็วรถด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว 14 ครั้ง ยอดเงินที่ได้จากการประมูล เป็นจำนวน 202,390,051 บาท (สองร้อยสองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) สำหรับการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 15 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งการดำเนินการประชาสัมพันธ์ มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประมูลจำนวน 530 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0