สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับเครือข่ายจัดโครงการ Fixit โรตารีตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย


วันนี้ (6 ก.ย. 65) ที่ด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fixit โรตารีตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 1 โดยมีนายคนิสรณ์ จุลวิทยาการ นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งในทุกๆปีบริหารของโรตารี สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 โรตารีสากล ได้ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์แก่ชุมชน โครงการสุขอนามัยแม่และเด็กของผู้ต้องขังในเรือนจำ โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุข โครงการห้องสมุดดิจิทัลแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โครงการสุขอนามัยน้ำดื่มสะอาดเพื่อสถานศึกษาและชุมชน โครงการอบรมแนวทางการประกอบอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โครงการปลูกป่าในวันโปลิโอโลก

และในปีนี้ทางสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ได้เพิ่มการให้บริการต่อชุมชนด้วยโครงการ Fixit โรตารีตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.นครศรีธรรมราช บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขานครศรีธรรมราช และร้านเอกมอเตอร์

บรรยากาศการให้บริการเป็นไปด้วยความคึกคัก มีอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่นำรถจักรยานยนต์มาตรวจเช็คระบบไฟ ระบบเบรค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาใช้บริการ เนื่องจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ในกิจกรรมก็ยังมีบู๊ทให้ความรู้เรื่องการทำ พรบ.รถจักรยานยนต์ และแจกคู่มือประกันภัยฉบับประชาชน

นางละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล กล่าวว่า โครงการ Fixit โรตารีตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย นอกจากจะบริการตรวจเช็คระบบไฟ ระบบเบรค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีแล้ว ยังเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หากเจ้าของรถไม่บำรุงรักษา อาจก่อให้เกิดการทำงานของรถที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้