วิทยาลัยเทคนิคเมืองคอนเจ๋ง จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์


วิทยาลัยเทคนิคเมืองคอนเจ๋ง จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาช่างยนต์ก่อนออกฝึกประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดย นายประชา ฤทธิผล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมเกียรติ เจษฎารมย์ รรท.ผอ.กลุ่มงานรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช นายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิมล ชูขันธ์ หัวหน้างานความร่วมมือ นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่อไป

โดยกิจกรรมมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี และทดสอบภาคปฏิบัติตามสถานี จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1.การตรวจสภาพรถยนต์ทั่วไปก่อนนำไปใช้งาน 2.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องและทำความสะอาดกรองอากาศ 3.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดา, เฟืองท้ายรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง 4.การปรับตั้งสายพานอัลเตอเนเตอร์ 5.การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และตรวจสอบแก้ไขวงจรไฟฟ้า.