พิธีเปิด “นิทรรศการ Metaverse For All เทคโนโลยีสุดล้ำสู่โลกเสมือนจริง” นำร่องนครศรีธรรมราช กับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแว่นตา 3 มิติ (VR Virtual Reality) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านสื่อนิทรรศการที่มีความหลากหลาย


วันนี้ ( 8 ก.ย.65 ) ที่อุทยานการเรียนรู้ เมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม Metaverse For All เทคโนโลยีสู่โลกเสมือนจริง นำร่องนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแว่นตา 3 มิติ (VR Virtual Reality) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านสื่อนิทรรศการที่มีความหลากหลาย ให้แก่เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมให้อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสู่โลกเสมือนจริง เป็นแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน ร่วมกับ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์จากสถานศึกษา สื่อมวลชน คณะผู้จัดนิทรรศการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

“Metaverse” โลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกจริง ไปสู่โลกเสมือน โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราสามารถมองเห็นโลกต่างๆได้หลากหลายมิติ ผู้ร่วมชมนิทรรศการจะได้รับประสบการณ์ต่างๆที่สุดพิเศษ ทั้งความสนุกและความตื่นเต้น บวกกับจินตนาการที่สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา ทักษะการเรียนรู้จากเกม หรือจากคอนเทนต์ต่างๆ มากมาย ที่สร้างขึ้นด้วยนวัตกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปมีบทบาทได้จริง รู้สึกได้จริง ไม่เพียงแต่มองผ่านจอเท่านั้น และยังสามารถ เชื่อมต่อกับสังคมบนโลกเสมือน และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว การค้าขาย เกมกีฬา ดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการใช้ชุดอุปกรณ์สวมศีรษะ แว่นตาสามมิติ VR Virtual Reality ควบคู่กับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อจำลองภาพบรรยากาศ ผสมผสานกับจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้อุทยานการเรียนรู้เมือง-นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกอนาคตด้วยนวัตกรรมเหนือจินตนาการที่เนรมิตโลกเสมือน ให้เป็นจริงได้