คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดใช้การประชุมทางวิชาการ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอขนอม ให้ได้ทั้งความรู้ และเงินทองกระจายสู่ชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดใช้การประชุมทางวิชาการ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอขนอม ให้ได้ทั้งความรู้ และเงินทองกระจายสู่ชุมชน

บรรยากาศความสนุกสนาน และความสวยงามที่เห็นอยู่ เป็นชุดการแสดงจากโรงเรียนบ้านน้ำโฉ และโรงเรียนขนอมพิทยา ที่ได้นำมาแสดงในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2565 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ที่เป็นสมาชิกของสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 200 คน เข้าร่วม

โดยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมทางวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงนโยบาลของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเทศบาลด้วยกันแล้ว ยังได้ให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ออกบูธจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย

นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร (ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่เทศบาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการบริหารจัดการผังเมือง หรือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ แล้วกิจกรรมครั้งนี้ยังมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอขนอม เพราะเมื่อถึงเวลาพักผ่อนหลังจากการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้ออกไปท่องเที่ยว และเกิดการจับจ่ายขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นได้เป็นอย่างดี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0