นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกปู นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ชวนเที่ยวงาน “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกปู นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ชวนเที่ยวงาน “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ณ บริเวณท่าเรือฅนชายเลนบางน้ำเค็ม ม.9 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพูน จัดกิจกรรม “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ช็อบชิมอาหารทะเลปรุงสุก อาหารพื้นบ้าน จากชุมชนสด สะอาด ด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น

วันที่ 23 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมประกวด MISS UMONG AMAZON 2022 ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ณริศรา วงศ์เจริญ (ลูกเม่น) / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศิวภัสร์ จิระชาติสัมฤทธิ์ (น้ำฟ้า) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภัสสารพร พิชัย (ก้านตอง) ด้วยวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน เพิ่มความเท่าเทียมทุกเพศ เปิดโอกาสให้เพศทางเลือกได้แสดงศักยภาพ

วันที่ 24 กันยายน 2565 ได้มีพิธีเปิดโดยท่าน สส.ชัยชนะ เดชเดโช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” อย่างเป็นทางการ และมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันปากพูนมานเตอร์เชฟ (ปรุงอาหารจากปูดำ) อาหารทะเลขึ้นชื่อประจำถิ่น

นอกจากนี้ยังมีการจัดล่องเรือลอดอุโมงค์อะเมซอน ชมหิ่งห้อย ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงชุมชน เชิงอนุรักษ์ ของดีตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0