นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกปู นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ชวนเที่ยวงาน “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย”

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกปู นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ชวนเที่ยวงาน “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ณ บริเวณท่าเรือฅนชายเลนบางน้ำเค็ม ม.9 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพูน จัดกิจกรรม “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ช็อบชิมอาหารทะเลปรุงสุก อาหารพื้นบ้าน จากชุมชนสด สะอาด ด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น

วันที่ 23 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมประกวด MISS UMONG AMAZON 2022 ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ณริศรา วงศ์เจริญ (ลูกเม่น) / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศิวภัสร์ จิระชาติสัมฤทธิ์ (น้ำฟ้า) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภัสสารพร พิชัย (ก้านตอง) ด้วยวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน เพิ่มความเท่าเทียมทุกเพศ เปิดโอกาสให้เพศทางเลือกได้แสดงศักยภาพ

วันที่ 24 กันยายน 2565 ได้มีพิธีเปิดโดยท่าน สส.ชัยชนะ เดชเดโช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” อย่างเป็นทางการ และมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันปากพูนมานเตอร์เชฟ (ปรุงอาหารจากปูดำ) อาหารทะเลขึ้นชื่อประจำถิ่น

นอกจากนี้ยังมีการจัดล่องเรือลอดอุโมงค์อะเมซอน ชมหิ่งห้อย ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงชุมชน เชิงอนุรักษ์ ของดีตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช