กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำปากพนัง คว้าหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง จากการประกวดหมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด ประจำปี 2565


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (24 ก.ย.65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่หมฺรับ (หมับ) และปล่อยริ้วขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชนจากทุกอำเภอ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมขบวนแห่หมฺรับเป็นจำนวนมาก

การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากความเชื่อที่ว่า วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับอนุญาตจากนายนิรยบาล ให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน และจะกลับสู่เปรตภูมิในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 วันดังกล่าว ลูกหลานจะจัดพิธีทำบุญส่งตายาย สำหรับกิจกรรมแห่หมฺรับปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีของชาวนครฯให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลหมฺรับทองคำ สำหรับกลุ่มอำเภอที่ชนะเลิศการประกวดหมฺรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งในปีนี้มีหมฺรับและริ้วขบวนแห่หมฺรับที่เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 15 ขบวน และมีหมฺรับและริ้วขบวนแห่หมฺรับที่เข้าร่วมแต่ไม่ประกวด จำนวน 5 ขบวน โดยผลการตัดสินประกวดหมรับ ประเภทกลุ่มอำเภอ ชนะเลิศได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง ได้รับหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่กลุ่มชายฝั่งทะเลตอนบน รางวัลที่ 3 ได้แก่กลุ่มหาดทรายแก้ว ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่กลุ่มลุ่มน้ำตาปี และกลุ่มที่ราบเชิงเขา ส่วนประเภทขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มชายฝั่งทะเลตอนบน รางวัลที่ 2 ได้แก่กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง รางวัลที่ 3 ได้แก่กลุ่มลุ่มน้ำตาปี และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ กลุ่มที่ราบเชิงเชิงเขา และกลุ่มหาดทรายแก้ว และในเวลา 18.00 น. วันนี้(24 ก.ย.65) ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้จัดให้มีพิธีสมโภชหมฺรับ ณ ปะรำพิธีหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ส่วนพิธีมอบรางวัลหมฺรับทองคำพระราชทาน และรางวัลต่างๆ แก่ผู้ที่ชนะการประกวดหมฺรับและริ้วขบวนแห่หมฺรับ จะมีขึ้นในคืนวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘ 84 (ทุ่งท่าลาด)


///////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
จุรีรัตน์-พรรณี-บุณณดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 กันยายน 2565
หมายเหตุ หมฺรับ อ่านว่า หมับ