ศาลเจ้ากวนอู” ทำพิธีปิดมณฑลงานประเพณีกินเจเดือน 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565

วันนี้ (4 ต.ค.65) ที่ศาลเจ้ากวนอู ลานหน้าสมาคมพาณิชย์จีน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดงานประเพณีกินเจเดือน 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าฯ และภรรยา ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คุณรัตนา ปุรณะชัยคีรี ประธานจัดงาน คุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล และคุณจามร เจริญอภิบาล รองประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีกินเจเดือน 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมในพิธีปิด ซึ่งงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 โดยสมาคมซีเต็กมิตรสัมพันธ์นครศรีธรรมราช และชมรมศาสนิกไทย-จีน กินเจเดือน 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อให้คณะบุคคลทั่วไปได้ทำบุญ อิ่มบุญ “กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอด” อีกทั้งยังร่วมสืบทอดประเพณีพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่แก่ลูกหลานสืบไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับประทานอาหารมื้อปัจฉิมฤกษ์ประเพณีกินเจเดือน 9 จุดธูปถวายสักการะพระรัตนตรัย พระโพธิสัตว์ และทวยเทพทุกองค์ ณ กระถางธูปกลาง สำหรับกิจกรรมในพิธีปิดงานช่วงเย็น มีการสวดมนต์ภาษาจีนเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน การไหว้พระในศาลเจ้า การอัญเชิญเทพกิ๋วอ๋องกลับเข้าประดิษฐานในศาลเจ้า พิธีเชิญธงเจ และตะเกียงลงจากเสาเทวดา และดับดวงประทีปทั้ง 9 ดวง และอัญเชิญโคมประทีปพระนพเคราะห์เทวะ (กิ้วอ๋อง) ทั้ง 9 โคม ลงจากเสาฟ้าดินด้วย มีชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังเสร็จพิธีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานจัดงาน และคณะกรรมการงานประเพณีกินเจเดือน9 เพื่อนสมาชิกชมรมกินเจเดือน9 ก็ได้ทำบุญครั้งใหญ่ส่งท้ายกินเจเดือน9 โดยการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆ ใกล้ๆศาลเจ้ากวนอู กว่า 200 ชุด