เวทีอารยวิถีโมคลาน “ศิวลึงค์โมคลานตีรมูติ”

วันนี้ ( 23 พ.ย. 65 ) เวลา 13.00 น. ณ เทวสถานของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย โบราณสถานวัดโมคลาน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.บัว จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์ สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการวิจัยเชิงบูรณาการภาคสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนั้น และคณะฯ จัดเวทีอารยวิถีโมคลาน พร้อมยื่นหนังสือเปิดผลึกต่อสื่อมวลชน เว็บไซต์คนนครดอทคอม และหนังสือพิมพ์บ้านข่าว ให้รับทราบถึงการดำเนินงาน การพัฒนาแหล่งโบราณคดีโมคลาน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็คอิน ของเมืองนครศรีธรรมราช อีกที่หนึ่งของสายมู ไม่ควรพลาด และชี้แจงข้อมูลศิวลึงค์โมคลาน พรหมโลก – พังงา – สู่นครศรีธรรมราช จากทีมโจรกรรมศิวลึงค์ ที่ตั้ง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนี้

ซึ่งหลังจากนี้ชาวบ้านโมคลาน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะทำงาน จะตั้งโต๊ะแถลงข่าว อย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆนี้
#โมคลานเมืองโบราณ “ตั้งดินตั้งฟ้า ตั้งหญ้าเข็ดมอน โมคลานตั้งก่อน เมืองคอนตั้งหลัง ข้างหน้าพระยัง ข้างหลังพระภูมี ต้นศรีมหาโพธิ หน้าโบสถ์หกวิหาร เจ็ดทวาร แปดเจดีย์”