มรภ.นศ. จับมือ ธ.กรุงไทย บันทึกข้อตกลงให้บริการบนมือถือ University Application สู่ NSTRU Smart University

วันนี้ (7 ธ.ค.65) ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Agreement) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือดังกล่าวธนาคารจะดำเนินการพัฒนา และให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารสำหรับให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้บริการ โดยมหาวิทยาลัยตกลงให้ความร่วมมือในการส่งและเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น ชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, E-mail Address เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในดำเนินการตามโครงการดังกล่าว