จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสืบสานสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์

วันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์ ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล นครศรี

ชมนิทรรศการสีสันแห่งผ้า การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(CCPOT) รับฟังการเสวนาเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นเปิดพื้นที่เวทีสร้างสรรค์ “เวทีนี้มีดีต้องอวด” ชิมของหรอยเมืองคอน ช้อปผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(CCPOT) ของดีเมืองคอน ร่วมสืบสานและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงาม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”