พสน.จัดอบรมการป้องกันตัวในบทบาท จนท.และหลักการตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง


เมื่อ 14 ธ.ค.2565 ที่โรงยิมเนเซี่ยม รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานการจัดอบรมเทคนิคการป้องกันตัวในบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่และหลักการตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง(พสน.) โดยมี ดร.ปราโมทย์ พรหมนิล ประธานชมรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.นครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่าในการจัดอบรมเทคนิคการป้องกันตัวในบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่และหลักการตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ โดยเฉพาะทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อที่จะร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนให้ภารกิจหน้าที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ กฎหมายและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อฝึกทักษะ การทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในการตรวจค้นเฝ้าระวังและเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีทักษะและยุทธวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมและเพื่อให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิทยากรที่ให้การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
ด้านนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะเหตุทะเลาะวิวาทและดื่มของมึนเมาเสพยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยในการเข้าดูแลเด็กและเยาวชน.