อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนังช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ ทั้ง 10 ตำบล กำหนดจัดงานสืบสานตำนานลุ่มน้ำปากพนัง ประเพณีแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยได้จัดให้มีการแถลงข่าวโดยได้รับเกียรติจากนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายกิตติพษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ นายสุกิต ประสพสุข นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
สำหรับการแข่งขันเรือนเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนังช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันเรือเพรียวประเภทต่างๆ การแสดงบนเวทีของศิลปินชื่อดังในภาคกลางคืน จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่านและผู้ที่สนใจร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนังช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป