ผวจ.นครศรีธรรมราชเปิดกิจกรรมตลาดนัดวัดวัง การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักถิ่นและยกระดับรายได้ประชาชนในพื้นที่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (24 ธ.ค.65) ที่บริเวณวัดวังตะวันตก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มานะ มานคร มาหาศรัทธา” ในโครงการวิจัยนครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรม “ตลาดนัดวัดวัง” การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช สร้างจิตสำนึกรักถิ่นและยกระดับรายได้ โดยมีนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการนครศรีธรรมราช : เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อการพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยมีเป้าหมายนครศรีธรรมราชจะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพรหมเขตคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตกให้ใช้สถานที่วัดวังตะวันตกเป็นพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมวางแผนการสร้างจิตสำนึกรักถิ่นและยกระดับรายได้ชุมชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงการรำมโนราห์ของนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการสอนรำมโนราห์ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน การประกวดเยาวชนเล่าเรื่องเมืองนคร การประกวดอาหารสำรับเมืองนคร และการประกวดการวาดภาพระบายสีประเพณีศรีนคร ชิงโล่รางวัลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิจกรรมงานบุญการตักบาตรเดือนเกิด ตักบาตรขนมโค ร่วมสวดมนต์ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ชม -ช้อป-ชิม ผลิตภัณฑ์โครงการสัมมาชีพแบรนด์เณรน้อย ซึ่งมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำมันนวด กระถางโรมัน เณรน้อยคาเฟ่ กิจกรรมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแกะหนังตะลุง งานสลักดุน การร้อยลูกปัดมโนราห์ งานใบตอง การทำขนมลากรอบ การทำผ้ามัดย้อม การวาดและระบายสีผ้าพระบฏ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเมืองนครและ 7 สถานที่สำคัญของวัดวังตะวันตก การประกวดถ่ายภาพและไลฟ์สด ด้วยสมาร์ทโฟน และร่วมชม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0