วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ทำพิธีขอดุอาอ์ (ขอพร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พิธีขอดุอาอ์ (ขอพร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นางอัปสร ชายโอฬาร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายพิเชฐพงศ์ ช่วยสังข์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มอบหมายให้ นายอุเทน ระยะไมตรี เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่นับถือศาสนาอิสลาม ประสานผู้นำศาสนาอิสลาม นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ เป็นผู้ดำเนินการทางพิธีขอดุอาอ์ (ขอพร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมท่านม่วง (รัตนธัชมุนี) อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0