พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง7วันระวังอันตราย ประจำปี 2566 “ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” อบต.นาทราย


วันนี้ (29 ธ.ค.65) เวลา 09.00 น. บริเวณลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง7วันระวังอันตราย ประจำปี 2566 “ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ห้วงตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 โดยมีร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นายวัชรา ชุมธรรม กำนันตำบลนาทราย ร่วมเปิดศูนย์ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

โดยบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนทั้ง ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครประจำพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง ให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา เพราะจุดนี้เป็นเส้นทางหลักใกล้สนามบินนครศรีธรรมราช การสัญจรจะเยอะเป็นพิเศษ เดินทางปลอดภัย ปฎิบัติตามกฏ ลดอุบัติเหตุ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัย ปีใหม่ 2566” ด้วยความห่วงใย..องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช