นักธุรกิจจิตอาสาท้าประมือ ส.ส.เจ้าของพื้นที่ ยันโพลล์ชัด ชะอวด จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ เน้นเลือกคนและสนใจนโยบายพรรค

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 4 ม.ค.66 นายสิทธิรัก ทิพย์อักษร หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม “ นายหัวสิทธ์ ” นักธุรกิจแวดวงการอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเป็นหนึ่งในผู้เปิดตัวเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ ในสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช) และได้เปิดตัวในกลุ่มผู้สนับสนุน มีทั้งสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เขตอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ร่วมกับตนเคยให้การสนับสนุน ส.ส.เขตพื้นที่คนปัจจุบันในการเลือกตั้งซ่อมในเขต 3 (เดิม) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จนได้รับชัยชนะมาแล้ว แต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สนับสนุน ส.ส.ทุกคนแสดงเจตนาหันมาให้การสนับสนุนตนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตอำเภอ ชะอวด จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ เป็นพื้นที่เดียวกับ ส.ส.ที่พวกเขาลงมติถอนการสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตนจึงได้ทำการเปิดตัวต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้ง เพื่อแสดงความตั้งใจในการทำงานการเมือง

นายสิทธิรัก เผยอีกว่า ตนเปิดตัวโดยการชูจุดขายความเป็นนักธุรกิจจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจจากอดีตที่เติบโตมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน แต่เป็นผู้มีความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า และประกอบธุรกิจส่วนตัวจนประสบความสำเร็จ มีฐานะมั่นคง นอกจากนี้ตลอดเวลา 15 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ยังได้รวมกลุ่มเพื่อนๆ ก่อตั้งโครงการ ” สำนึกรักบ้านเกิด ” ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาไปสู่ครอบครัว เด็ก ยาวชนที่ฐานะยากจน ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีโรงเรียน ตชด.ตั้งอยู่ทั่วประเทศในนามโครงการคาราวาน “ พี่ให้น้อง ” นอกจากนำเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ไปมอบให้แล้ว ยังร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนถาวรหลายพื้นที่ ด้วยเหตุผลที่ว่าตนเป็นเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เมื่อมีโอกาส จึงอยากแบ่งปันและสร้างโอกาสให้ทุกคน เช่นเดียวกับตนที่ได้โอกาสจากการอาศัยหลับนอนกินในอาคาร “ รักเมืองไทย ” ที่โรงเรียนวัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จนเกิดแรงบันดาลใจที่รู้สำนึก และตอบแทนคุณแผ่นดินตามปณิธานของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิรักเมืองไทย ที่ตนจดจำฝังใจมาตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบัน

นายสิทธิรัก ยังเปิดเผยอีกว่า ก่อนการตัดสินใจ ตนได้ให้สถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเชี่ยวชาญการจัดทำการประเมินวัดผล ทำโพลล์สุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตอำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติ พบว่าผลกระทบจากการเมือง วิกฤติเชื้อโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลงลึกในระดับครัวเรือน ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีความต้องการเลือกนักการเมืองไปเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปทำงานแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆ เน้นเลือกบุคคลที่เคยมีผลงานการทำธุรกิจหรือความสำเร็จอดีตที่เห็นชัดมากกว่าเลือกตัวแทน ซึ่งมีอาชีพนักการเมืองที่หลายคนไม่เคยสร้างความสำเร็จใด ๆให้ประจักษ์ นอกจากการ ” สร้างภาพ ” ให้ดูน่าเชื่อถือเท่านั้นเอง การเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนมีโอกาสเลือกกา 2 บัตร เลือกนักการเมืองที่ใช่กับนโยบายพรรคการเมืองที่ชอบ ทำให้ผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีโปรไฟล์ผลงานดีเป็นที่ยอมรับมีโอกาสได้รับเลือกตั้งจากประชาชนที่ตื่นรู้ข้อมูลข่าวสารและสนใจนโยบายของพรรคการเมืองที่ทำได้จริงมากขึ้นกว่าเดิม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0